Sign in to follow this  
Followers 0
  • entries
    5
  • comment
    1
  • views
    2857

About this blog

Na moim blogu znajdziesz wszelkie poradniki, wskazówki i przydatne informacje z takich obszarów jak: kredyty, finanse, prawo i długi. Mam nadzieję, że przekazana wiedza okaże się pożyteczna dla każdego z czytelników. 

Entries in this blog

ktore_chwilowki_wpisuja_do_BIK.thumb.jpg

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej powstało z inicjatywy Związku Banków Polskich pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym momencie działa w formie spółki akcyjnej a jej głównym zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących zobowiązań klientów na wniosek uprawnionych do tego instytucji finansowych. Na chwilę obecną w systemie wymiany informacji w BIK uczestniczy przeszło 650 instytucji tj. ponad 640 banków spółdzielczych, wszystkie SKOKi i 43 banki komercyjne.

Jeszcze do niedawna tylko te podmioty korzystały z danych tam zgromadzonych i na tej podstawie decydowały o udzieleniu kredytu/pożyczki klientowi lub też nie. W owym czasie przeżywaliśmy prawdziwy zalew ofert typu „pożyczka/kredyt bez BIK” , były one oferowane przez tzw. parabanki, czyli firmy chwilówkowe. Faktycznie udzielały one pożyczek bez konieczności sprawdzania danego klienta w Biurze Informacji Kredytowej, ale z drugiej strony łączyło się to przeważnie ze znacznymi odsetkami i kosztami dla danego klienta.

Taka sytuacja nie mogła trwać długo. Z jednej, bowiem strony temat „atrakcyjnych” pożyczek na stałe zagościł w mediach i to przeważnie w negatywnym kontekście, jako lichwy uprawianej w granicach prawa a z drugiej strony same firmy zorientowały się, że właściwa weryfikacja klienta w dłuższym okresie czasu jest dla nich po prostu bardziej opłacalna.

Wobec tego oprócz dotychczasowych metod weryfikacji tj. sprawdzania zobowiązań potencjalnego klienta w Biurze Informacji Gospodarczej Info Monitor i Krajowym Rejestrze Długów doszła jeszcze możliwość badania osoby pod kątem zadłużenia w Biurze Informacji Kredytowej. Jako pierwsza zdecydowała się na to w 2013 brytyjska firma Wonga. Na naśladowców tego kroku nie musieliśmy czekać długo.

W tym momencie z BIK’iem współpracują takie znane marki pożyczkowe jak m.in.:

- Aasa,

- Zaplo,

- Vivus,

- Alfa Kredyt

- Polcredit (właściciel marki Łatwykredyt.pl)

 

Firmy, które jeszcze nie zdecydowały się na taką współpracę to :

- Pożyczka Plus,

- Caspher,

- Ofin,

- Ekspres Kasa.

Oczywiście oprócz samego sprawdzenia czy dana osoba jest wypłacalna współpraca firm pożyczkowych z BIK łączy się z umieszczaniem w rejestrze informacji o pożyczkach przez nią zaciągnięty. Dzięki temu praktycznie każdy podmiot udzielający kredytów/pożyczek ma możliwość sprawdzenia wypłacalności swojego klienta. Można, zatem powiedzieć, że większość propozycji „pożyczek bez BIK” odeszła w tym momencie do lamusa.

Eksperci z branży finansowej podkreślają, że jest to pozytywny sygnał ze strony podmiotów udzielających pożyczek pozabankowych. Unormowanie tego rynku było konieczne a współpraca z BIK bez wątpienia przyczyni się do wzrostu zaufania wśród wszystkich konsumentów.

Pożyczka bez BIK już nieosiągalna?

Wobec tego czy osoba, której opóźnienia są widoczne w raporcie pochodzącym z Biura Informacji Kredytowej nie ma szans na otrzymanie chwilówki lub pożyczki krótkoterminowej o podobnym charakterze? Nie jest tak tym do końca.

Bowiem pomimo faktu, że firmy pożyczkowe uzyskały dostęp do  informacji, które przez długi czas były zarezerwowane tylko dla banków to polityka udzielania przez nie pożyczek jest nieco inna. Dlatego też niekiedy ten sam klient, który nie otrzymał pożyczki w banku ze względu na „zły BIK” w firmie pożyczkowej pieniądze uzyska . Różnica tkwi w sposobie ocenienia ryzyka, jaki przyjmują obydwa podmioty. 

jak_wyczyscic_BIK.thumb.jpg.ada1c59b2c0b

Wpisując do wyszukiwarki internetowej słowa „czyszczenie BIK” bardzo szybko znajdziemy wiele ogłoszeń firm, które obiecują, że w sposób profesjonalny zajmą się czyszczeniem naszej historii kredytowej. Coraz częściej działają one pod szyldem różnego rodzaju kancelarii prawnych i w ramach prowadzonych przez siebie usług proponują usunięcie „niewygodnego” wpisu w cenie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Czy aby poprawić własną zdolność kredytową warto inwestować w tego typu usługi? W naszej ocenie niekiedy warto samodzielnie spróbować usunąć negatywne dane, tym bardziej, że skuteczność „profesjonalnych” firm pozostawia niekiedy wiele do życzenia.

 

Wobec tego czy czyszczenie BIK to mit czy rzeczywistość? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga kilku zdań wyjaśnienia. W pierwszej kolejności warto przypomnieć, dlaczego usuwanie wpisów z BIK jest tak pożądane wśród polskich kredytobiorców. Biuro Informacji Kredytowej to rejestr, w którym znajdują się trzy rodzaje danych, które są istotne dla oceny naszej zdolności kredytowej przez bank lub przez inną instytucję finansową.

 

W BIKu znajdują się:

 

- informacje o naszych przeszłych zobowiązaniach (czyli to, w jakich bankach zaciągaliśmy kredyty, w jakim czasie i jak przebiegała ich spłata)

 

- informacje o naszych aktualnych zobowiązaniach (również z takimi danymi jak terminowość dokonywanych przez nas płatności)

 

- zapytania kredytowe (czyli wszelkie zapytania, jakie wysyłały w naszej sprawie banki)

 

W tym momencie należy zaznaczyć, że aby informacja o naszym konkretnym zobowiązaniu została usunięta samo zobowiązanie musi zostać spłacone (dzieje się toalbo poprzez nasze systematyczne wpłaty a w skrajnych przypadkach w toku prowadzonej windykacji lub postępowania egzekucyjnego). W raporcie BIK takie zobowiązanie posiada status „zamknięte”.

 

Nie może być zaskoczeniem, że o zdolności kredytowej decyduje między innymi sposób, w jaki radziliśmy sobie z regulowaniem naszych zobowiązań a wysoce negatywnie na nią mają wszelkiego rodzaju opóźnienia w spłacie. Jeżeli były one niewielkie, powiedzmy kilkudniowe to nie powinno mieć to większego znaczenia przy ocenie naszej wiarygodności finansowej (należy jednak zauważyć, że wiele zależy także od oceny konkretnego analityka bankowego) .

 

Natomiast usunięcie informacji o dłuższym opóźnieniu lub informacji o częstym niedotrzymywaniu terminu płatności doprowadza nas do sedna zagadnienia. Jak bowiem wygląda czyszczenie BIK od strony formalnej i jakie wpisy mogą ulec faktycznemu usunięciu? Odpowiedź znajdziemy w przepisach prawa bankowego.

 

Art. 105a Prawa Bankowego

 

Ust. 1 „Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106–106c, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego”.

 

Ust. 2 „Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana”.

 

W praktyce odbywa się to w ten sposób, że podczas podpisywania umowy kredytowej zaznaczamy tzw. „kwadraciki”, które odnoszą się do udzielenia wszelkiego rodzaju zgód i akceptacji warunków. Jedną z nich jest zgoda na przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania, czyli po spłacie naszego kredytu (przeważnie taka zgoda jest ustalana na dodatkowe pięć lat). Zgodnie z treścią artykułu zgodę możemy w każdym czasie odwołać. Zatem może się pojawić pytanie, co może być trudnego w odwołaniu zgody, które jest jednoznaczne z usunięciem niekorzystnych wpisów? W tym momencie pojawia się, bowiem wyjątek od tej reguły w postaci regulacji zawartej w dalszych przepisach–

 

Ust3. „Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło, co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody”.

 

W prostych słowach chodzi o to, że w momencie, kiedy poślizg w spłacie naszego kredytu wyniesie więcej niż 60 dni a oprócz tego bank poinformuje nas o zamiarze przetwarzania naszych danych bez naszej zgody to musimy się liczyć z tym, że niekorzystne informacje o naszym kredycie mogą figurować w bazie BIK nawet przez 5 lat licząc od chwili spłaty naszego zobowiązania. W tym momencie, jeżeli złożymy odwołanie naszej zgody o możliwości przetwarzania danych, które nas dotyczą to możemy się spotkać z negatywną odpowiedzią banku.

 

skuteczne_czyszczenie_BIK.thumb.jpg.d6cf

Czy wobec tego nie mam żadnych szans na czyszczenie BIK?

 

Nie zawsze stoimy na straconej pozycji. Niekiedy, bowiem mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które nie są jednoznaczne od strony formalnej lub wynikają z okoliczności, na które nie mieliśmy realnego wpływu.

 

Pierwsza grupa to przypadki „braku informacji o zamiarze przetwarzania danych bez zgody klienta”. Bardzo często zdarza się, bowiem tak, że banki informacje o tym wysyłają w formie listu zwykłego. W drodze do adresata takie wiadomości często giną, nie docierają do właściwej osoby itd. W tym momencie otwiera się pole do negocjacji z bankiem w zakresie niedopełnienia przez niego ustawowego obowiązku.  W tym przypadku wynik negocjacji nie jest pewny i czasami warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej (oczywiście kalkulując wcześniej wszystkie koszty i spodziewane zyski).

 

W drugiej grupie możemy zawrzeć takie sytuacje, gdy dane w BIK u zostały wprowadzone w sposób omyłkowy lub błędny. W takich okolicznościach bank nie powinien stawiać żadnych przeszkód, aby zostały one usunięte.

 

Prócz tego mogą wystąpić problemy z ilością zapytań kredytowych (musimy mieć świadomość, że każde zapytanie zmniejsza naszą punktację kredytową tzw. scoring o około kilkanaście punktów). Każdy nasz wniosek kredytowy łączy się z wysłaniem zapytania do BIKu i sprawdzeniem naszej historii kredytowej, na takie sprawdzenie oczywiście musimy wyrazić pisemną zgodę. Taki problem jest niekiedy spotykany w biurach doradztwa finansowego gdzie doradca szukając dla klienta kredytu wysyła zapytanie do kilkunastu banków bez jego zgody nie bacząc na negatywne tego skutki w postaci obniżenia zdolności kredytowej. Jeżeli miało to miejsce również w naszym przypadku to bez zastanowienia powinniśmy kierować  odpowiednie pisma do banku o usunięcie nadmiaru zapytań kredytowych.

 

Reasumując czyszczenie BIK jest oczywiście możliwe, ale warto zwrócić uwagę na to, że wygląda nieco inaczej niż przedstawiają to w swoim przekazie „profesjonalne firmy od czyszczenia”. W przeważającej liczbie przypadków większość z nas powinna sobie poradzić z przesłaniem do banku/SKOKu informacji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych. Prawdą jest jednak również to, że w skomplikowanych przypadkach pomoc doświadczonego prawnika jest nieodzowna. 

Jednym z filarów świadomego zarządzania swoimi finansami jest monitorowanie swoich zobowiązań. Natomiast najlepszą z możliwych sytuacji jest taka, w której wszystkie nasze płatności regulowane są w terminie i bez zbędnych poślizgów. Niestety nie zawsze jest to możliwe a zdarza się czasem i tak, że nawet bez naszej woli i winy zostaniemy wpisani do jednego z Biur Informacji Gospodarczej (w mowie potocznej przyjęło się, że są to rejestry dłużników, nazwa nie jest do końca trafna, ponieważ oprócz wpisów negatywnych świadczących o naszych zaległościach mogą widnieć również tam wpisy pozytywne informujące o naszej sumienności w zakresie spłacania zobowiązań).

Wobec powyższego dobrym nawykiem jest monitorowanie informacji, jakie o naszych finansach uzyskują podmioty zewnętrzne. Przykładowo nawet prosta umowa z operatorem usług telekomunikacyjnych łączy się już praktycznie zawsze z weryfikacją naszej sytuacji finansowej. Do najpopularniejszych rejestrów tego typu należy KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów i właśnie BIG Info Monitor. Poniżej znajdziesz praktyczną instrukcję jak krok po kroku sprawdzić informacje o sobie w rejestrze BIG Info Monitor. Procedura jest bardzo prosta i zajmuje dosłownie chwilę czasu.

     1.  Wchodzimy na stronę główną BIG znajdującą się pod adresem http://www.big.pl/.

W górnym prawym rogu klikamy w zielony odnośnik „Rejestruj”>

jak_sprawdzic_czy_jestem_w_BIG.thumb.jpg

W kolejnym oknie wypełniamy takie dane jak: e-mail, hasło, powtórz hasło

sprawdzanie_raportu_BIG.thumb.jpg.679467

Poniżej zaznaczamy dwie pierwsze „zgody”. Zgoda trzecia nie jest wymagana chyba, że jesteśmy zainteresowani otrzymywaniem materiałów reklamowych od BIG Info Monitor.

 

Klikamy w zielony odnośnik „Załóż konto”.

 

Następnie na adres naszej poczty elektronicznej została wysłana wiadomość e-mail od system@big.pl. Aby dokończyć rejestrację klikamy w link aktywacyjny z listu.

      2.  Logujemy się na nasze konto.

Klikamy w zielony przycisk „+dodaj profil

sciaganie_raportu_BIG.thumb.jpg.369634ff

Wybieramy opcję „ OFERTA PRE-PAID” i klikamy „wybierz plan”.

Następnie Prepaid dla Klienta Indywidualnego i „wybierz plan”. W nowo otwartym oknie wypełniamy nasze dane osobowe, dane z dokumentu tożsamości i dane kontaktowe. 

Klikamy „zapisz dane podpisującego umowę”

Wypełniamy pola z Adres zameldowania i klikamy zielony odnośnik „Zapisz dane”.

 raport_BIG_o_sobie.thumb.jpg.060b70a1300

       3. W kolejnym oknie wybieramy skan/zdjęcie dokumentu, który potwierdzi naszą tożsamość, klikamy „prześlij” a po załadowaniu pliku „wyślij dokumenty do weryfikacji”.

jak_sciagnac_raport_BIG.thumb.jpg.dbbba0

 

Weryfikacja trwa przeważnie do 24 godzin. O jej zakończeniu zostaniemy poinformowani poprzez stosowną wiadomość e-mail.

 

     5. Po prawidłowym zweryfikowaniu naszych danych logujemy się, przechodzimy na nasz utworzony profil i w zakładce „Raport” na samym dole znajdziemy odnośnik „Zamów raport na swój temat” klikamy w niego.

pobieranie_raportu_BIG_na_swoj_temat.thu

W ściągniętym raporcie znajdziemy o sobie informacje pozytywne/negatywne.

 raport_BIG_sciaganie.thumb.jpg.c50de8524

Sam raport możemy pobierać bezpłatnie raz na pół roku. Oprócz tego nasze konto oferuje o wiele więcej innych opcji np. możliwość wpisania nierzetelnego dłużnika do rejestru, sprawdzenie kto wysyłał zapytania na nasz temat itp. Jednak w tym przypadku są to już usługi płatne.

 

 

Utrzymanie płynności finansowej to jeden z priorytetów, jakimi kierują się przedsiębiorcy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć jest weryfikowanie potencjalnych klientów pod kątem ich wypłacalności. Służą do tego rejestry zwane Biurami Informacji Gospodarczej. Aktualnie na terytorium naszego kraju działają:

- Krajowy Rejestr Długów BIG,

- BIG Info Monitor,

- Rejestr Dłużników ERIF BIG,

- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

Jednym z najpopularniejszych jest właśnie Krajowy Rejestr Długów BIG. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki wraz z objaśnieniami jak pobrać raport KRD na swój temat. Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco monitorować swoją sytuację finansową i w razie konieczności zyskasz możliwość szybkiej reakcji na potencjalnie niekorzystne wpisy, które się tam znajdą. Jest to tym bardziej ważne, że niekiedy jeden „niewinny” wpis w KRD może zawarzyć na próbie zaciągnięcia większego kredytu lub w pomniejszych sprawach może uniemożliwić np. podpisanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych tj. Internet, telewizja kablowa, abonament telefoniczny.

1 . Żeby pobrać raport wchodzimy na stronę http://krd.pl/. Następnie klikamy w niebieski przycisk „Oferta dla konsumentów, Sprawdź informacje o sobie, SPRAWDŹ >.

jak_sprawdzic_czy_jestem_w_krd.thumb.jpg

W kolejnym oknie wybieramy czerwoną ramkę i klikamy ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO>

2. Kolejne okno to formularz rejestracyjny. Uzupełniamy takie dane jak: dane klient, adres do korespondencji, dowód osobisty, login, hasło dostępu.

jak_sciagnac_raport_krd.thumb.jpg.886f23

Poniżej w części „Warunki prawne” jedynym obowiązkowym miejscem, które powinniśmy zaznaczyć jest „Akceptuję Regulamin Krajowego Rejestru Długów, Regulamin FairPay oraz cennik usług”.

Pozostałe odnoszą się do zgody na przesyłanie materiałów reklamowych poprzez e-mail, telefon, sms, zgody na kontakt z konsultantem Fair Play i zgody na dopisywanie nas przez Krajowy Rejestr Długów do rejestru (na wypadek gdybyśmy w stosunku do nich zalegali z płatnościami).

Klikamy w pomarańczowy odnośnik „Załóż konto”>

3. Kolejne okno dotyczy potwierdzenia naszej tożsamości. W tym celu wybieramy dwa zdjęcia „przód” i „tył” dokumentu tożsamości lub jeden plik w formacie .pdf gdzie znajduje się awers i rewers naszego dokumentu tożsamości

weryfikacja_raportu_krd.thumb.jpg.08b46b

Następnie klikamy poniżej w „Potwierdź tożsamość”+

3. Jeżeli wszystko przebiegnie w sposób poprawny będziemy mogli się już zalogować na nasze osobiste konto w KRD a następnie pobrać raport o sobie.

W tym celu po zalogowaniu się na własne konto w zakładce „Sprawdzanie” wybieramy opcję „Sprawdź siebie”.

raport_z_krd_sciaganie.thumb.jpg.bac0042

W dalszej części kolejny raz klikamy „Sprawdź siebie”> . Poprzez nasze działanie zostanie przesłany wniosek  o sprawdzenie informacji o nas w Krajowym Rejestrze Długów. O wykonaniu wniosku zostaniemy poinformowani poprzez wysłanie wiadomości  na wskazany wcześniej adres e-mail. Gotowy raport dostępny będzie do ściągnięcia w zakładce "Raporty".

Raport jest generowany w formacie pliku .pdf do otworzenia, którego konieczny jest program Adobe Acrobat Reader.

Uwaga. W sposób bezpłatny  raport możemy pobrać raz na pół roku. Jeżeli będziemy zainteresowani tym, aby częściej mieć do niego wgląd będzie to związane z uiszczeniem opłaty w wysokości 6,90 zł za każde dodatkowe ściągnięcie.

Przykładowy raport, który zostanie wygenerowany zawiera w sobie takie informacje jak: liczba informacji o zobowiązaniach sporny/bezspornych, liczba wierzycieli i łączna kwota zadłużenia w PLN (zobowiązania przeprowadzone w innej walucie niż PLN są przeliczane na PLN według średniego kursu  NBP w dniu generowania raportu).

 raport_krd_o_sobie.thumb.jpg.dcc1ef7485c

Według raportu sporządzonego przez specjalistów z Biura Informacji Kredytowej w 2014 r. banki i SKOK’i udzieliły 7,6 mln kredytów konsumpcyjnych o łącznej wartości 78 mld. zł. Dane te pokazują jasno, że temat kredytów nie jest mieszkańcom naszego kraju obcy. Być może sam znajdujesz się w tej  grupie albo dopiero rozważasz możliwość zaciągnięcia określonego zobowiązania w najbliższej przyszłości. W związku z tym jest niemal pewne, że spotkasz się z pojęciem BIKu. Warto poznać to zagadnienie nieco bliżej, aby świadomie zarządzać swoimi osobistymi finansami i móc realnie wpływać na sprawy z nimi związane.

BIK jest to Biuro Informacji Kredytowej. Podmiot działający w formie spółki akcyjnej, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie informacji o klientach i razie potrzeby ich udostępnianie wnioskującym o to instytucjom (banki, SKOKi, firmy pożyczkowe). Mechanizm jego funkcjonowania jest bardzo prosty. Przykładowo, jeżeli składamy wniosek o udzielenie kredytu to razem z nim podpisujemy zgodę na to, aby bank mógł pobrać informacje o nas i naszych zobowiązaniach z BIKu (m.in. to czy w przeszłości mieliśmy już jakieś kredyty i czy spłacaliśmy jest w sposób terminowy). Jest to podstawowe narzędzie, jakie posiadają banki do badania zdolności kredytowej klienta. Jednak oprócz instytucji bankowych to  również sam klient może pobrać taki raport dla siebie, aby zorientować się jak przedstawia się jego zdolność kredytowa (czasami warto to zrobić nawet z czystej ciekawości, bywały, bowiem przypadki, że klienci przez wiele lat żyli w świadomości, że spłacili wszystkie swoje zobowiązania a potem okazywało się, że mała niedopłata rzędu kilku złotych blokowała im uzyskanie kredytu na przyzwoitych warunkach). Jak ściągnąć raport BIK o sobie podpowiadamy poniżej.

1.Wchodzimy na stronę https://www.bik.pl/. Następnie w prawym górnym rogu strony klikamy w odnośnik >rejestracja.

jak_sprawdzic_czy_jestem_w_BIK.thumb.jpg

W nowo otwartym oknie przepisujemy „kod z obrazka” (jest to zabezpieczenie chroniące portal przed niepożądanym spamem) .

Następnie wpisujemy adres naszej poczty elektronicznej e-mail.

Poniżej wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych przez Biuro Informacji Kredytowej. Zaznaczamy pierwszy „kwadracik” (jest on obowiązkowy, dwa pozostałe mogą pozostać puste chyba, że chcemy otrzymywać informacje i treści reklamowe na naszą pocztę i telefon komórkowy).

W między czasie, aby przyśpieszyć procedurę rejestracyjną przygotowujemy: własny numer PESEL,  skan/zdjęcie dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, z którego zostanie zrobiony przelew identyfikacyjny na sumę 1 zł (NIE może to być konto wspólne/małżonka/firmowe).

Na koniec klikamy w pomarańczowy przycisk > Zarejestruj się.

 w_jaki_sposob_sciagnac_BIK.thumb.jpg.9f7

 

 

2. W następnym kroku otwieramy naszą skrzynkę pocztową i w treści wiadomości e-mail od ebok@bik.pl klikamy „Aktywuj konto”.

 

Zostaliśmy przeniesieni kolejny raz na stronę Biura Informacji Kredytowej. Jesteśmy proszeni o zdefiniowanie hasła do naszego konta. Nasze hasło nie powinno  być krótsze aniżeli 8 znaków. Winno zawierać, co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę albo znak specjalny.

W kolejnym oknie klikamy przycisk >Zatwierdź

jak_wyczyscic_BIK.thumb.jpg.9ac7479275dc

3. Kolejny ekran to konieczność wyboru między „Konto Próbne” za 0 zł a „Konto Premium” za 79zł/rok.

Z własnego doświadczenie polecamy zawsze sprawdzić usługę oferowaną przez Biuro Informacji Kredytowej poprze wybór wersji bezpłatnej. Dzięki temu możemy przez 60 dni niejako testować „produkt” a w razie potrzeby zawsze możemy przejść do wersji płatnej.

Klikamy >Zamów

szybkie_czyszczenie_BIK.thumb.jpg.8d7289

4.Metoda potwierdzenia tożsamości

Jeżeli zależy nam na szybkości otrzymania raportu BIK wybieramy „Skan lub zdjęcie dowodu osobistego” ( w tym celu powinniśmy mieć wykonaną fotografię naszego dowodu osobistego „przód” i „tył” w odpowiednio dobrej, jakości aby można było zweryfikować nasze dane osobowe).

Jeżeli takowym zdjęciem nie dysponujemy lub nie chcemy go z różnych względów przesyłać wybieramy opcje „List polecony z potwierdzeniem odbioru” ( w tym przypadku pierwszy kod weryfikacyjny przyjdzie do nas drogą listowną – czas oczekiwania wynosi przeważnie od 3 do 4 dni, przy odbiorze przesyłki będziemy zobowiązani do okazania naszego dowodu osobistego).

Trzecią metodą jest użycie „Kwalifikowanego podpisu elektronicznego”. W tym przypadku po wypełnieniu formularza rejestracyjnego ściągamy plik .pdf, dokonujemy podpisu elektronicznego na nim i załączamy go do formularza.

W zależności od wyboru metody potwierdzenia tożsamości klikamy w odpowiedni przycisk

> wybierz.

skuteczne_czyszczenie_BIK.thumb.jpg.cbca

5.Formularz rejestracyjny

W kolejno otwartym oknie wypełniamy formularz rejestracyjny poprzez uzupełnienie danych osobowych i danych adresu zameldowania.

W przypadku posiadania innego adresu do korespondencji musimy to uwzględnić (jest to niezmiernie istotne w przypadku, gdy wybraliśmy metodę potwierdzenia tożsamości poprzez „list polecony z potwierdzeniem odbioru”.)

Przepisujemy „tekst z obrazka” i klikamy > Dalej

Kolejne okno to w dalszym ciągu wypełnianie formularza: dokument tożsamości, data urodzenia, dane kontaktowe. Klikamy > Dalej

 wniosek_do_BIK.thumb.jpg.cfdf42669d08983

6.W przypadku, gdy wybraliśmy metodę potwierdzenia tożsamości poprzez „Skan lub zdjęcie dowodu osobistego”. Dodajemy 2 zdjęcia tj. pierwsza i druga strona dokumentu.

Ważne. Maksymalny rozmiar obu fotografii nie może przekroczyć 5 MB., Jeżeli nie spełniają one tego wymogu (za dużo zajmują) możemy bardzo szybko to zmienić. Wchodzimy na stronę http://zmniejszacz.pl/ wybieramy nasz plik, w „krok 3 Jakość zdjęcia przesuwamy wskaźnik w lewo, niekiedy wystarczy ustawić wartość 70-80% aby nasze zdjęcie zajmowało dużo mniej a posiadało nadal te same wymiary i było czytelne. Klikamy „Wykonaj”. Na następnej stronie klikamy ikonę zapisz na dysku. Nasza fotografia została pobrana i sposób odpowiedni skompresowana.

sciaganie_BIK_o_sobie.thumb.jpg.eb5a2764

Po wybraniu zdjęć klikamy w niebieski przycisk „zapisz zdjęcia”

raport_BIK_czyszczenie.thumb.jpg.98c55a2

Następnie wpisujemy numer  rachunku bankowego (bez odstępów), z którego zostanie wykonany przelew identyfikacyjny (ważne musimy być właścicielem konta ).

Klikamy > Dalej.

W kolejnym oknie mamy możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzenia naszych danych. Istniej możliwość ich poprawienia poprzez odnośnik znajdujący się na dole po lewej stronie < powrót.

Jeżeli wszystko się zgadza klikamy > Wyślij.

7.W kolejnym oknie klikamy >przelew identyfikacyjny

Wybieramy jeden z podanych banków lub opcję „Mam konto w innym banku”

Po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu, otrzymamy sms’em kod identyfikacyjny, który wpisujemy  poprzez nasze konto założone w BIK.

proste_czyszczenie_raportu_BIK.thumb.jpg

 

Z zestawu odnośników po lewej stronie wybieramy > Informacja Ustawowa i klikamy >Generuj (czas wygenerowania informacji ustawowej jest niestety stosunkowo długi i wynosi około 3 tygodni).

Plik zostanie wygenerowany w formie .pdf, do którego otworzenia niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

Uwaga „Informacja ustawowa” nie zawiera oceny punktowej. Aby ją poznać należy wybrać Profil Kredytowy Plus w wersji płatnej.  Bezpłatny Profil Kredytowy Plus wygenerowany w ramach Konta Próbnego zawiera tylko podstawowe dane o ilości zobowiązań i zapytań kredytowych jak również nie daje możliwości zapisu raportu w formacie pliku .pdf (dostępny jest jednak w ciągu niecałej minuty).

 jak_czyscic_BIK.thumb.jpg.376f187ad0321a

 

 

 

Sign in to follow this  
Followers 0