Sign in to follow this  
Followers 0
  • entries
    5
  • comment
    1
  • views
    2858

Czyszczenie BIK, mit czy rzeczywistość?

Sign in to follow this  
Followers 0

Entry posted

514 views

jak_wyczyscic_BIK.thumb.jpg.ada1c59b2c0b

Wpisując do wyszukiwarki internetowej słowa „czyszczenie BIK” bardzo szybko znajdziemy wiele ogłoszeń firm, które obiecują, że w sposób profesjonalny zajmą się czyszczeniem naszej historii kredytowej. Coraz częściej działają one pod szyldem różnego rodzaju kancelarii prawnych i w ramach prowadzonych przez siebie usług proponują usunięcie „niewygodnego” wpisu w cenie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Czy aby poprawić własną zdolność kredytową warto inwestować w tego typu usługi? W naszej ocenie niekiedy warto samodzielnie spróbować usunąć negatywne dane, tym bardziej, że skuteczność „profesjonalnych” firm pozostawia niekiedy wiele do życzenia.

 

Wobec tego czy czyszczenie BIK to mit czy rzeczywistość? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga kilku zdań wyjaśnienia. W pierwszej kolejności warto przypomnieć, dlaczego usuwanie wpisów z BIK jest tak pożądane wśród polskich kredytobiorców. Biuro Informacji Kredytowej to rejestr, w którym znajdują się trzy rodzaje danych, które są istotne dla oceny naszej zdolności kredytowej przez bank lub przez inną instytucję finansową.

 

W BIKu znajdują się:

 

- informacje o naszych przeszłych zobowiązaniach (czyli to, w jakich bankach zaciągaliśmy kredyty, w jakim czasie i jak przebiegała ich spłata)

 

- informacje o naszych aktualnych zobowiązaniach (również z takimi danymi jak terminowość dokonywanych przez nas płatności)

 

- zapytania kredytowe (czyli wszelkie zapytania, jakie wysyłały w naszej sprawie banki)

 

W tym momencie należy zaznaczyć, że aby informacja o naszym konkretnym zobowiązaniu została usunięta samo zobowiązanie musi zostać spłacone (dzieje się toalbo poprzez nasze systematyczne wpłaty a w skrajnych przypadkach w toku prowadzonej windykacji lub postępowania egzekucyjnego). W raporcie BIK takie zobowiązanie posiada status „zamknięte”.

 

Nie może być zaskoczeniem, że o zdolności kredytowej decyduje między innymi sposób, w jaki radziliśmy sobie z regulowaniem naszych zobowiązań a wysoce negatywnie na nią mają wszelkiego rodzaju opóźnienia w spłacie. Jeżeli były one niewielkie, powiedzmy kilkudniowe to nie powinno mieć to większego znaczenia przy ocenie naszej wiarygodności finansowej (należy jednak zauważyć, że wiele zależy także od oceny konkretnego analityka bankowego) .

 

Natomiast usunięcie informacji o dłuższym opóźnieniu lub informacji o częstym niedotrzymywaniu terminu płatności doprowadza nas do sedna zagadnienia. Jak bowiem wygląda czyszczenie BIK od strony formalnej i jakie wpisy mogą ulec faktycznemu usunięciu? Odpowiedź znajdziemy w przepisach prawa bankowego.

 

Art. 105a Prawa Bankowego

 

Ust. 1 „Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106–106c, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego”.

 

Ust. 2 „Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana”.

 

W praktyce odbywa się to w ten sposób, że podczas podpisywania umowy kredytowej zaznaczamy tzw. „kwadraciki”, które odnoszą się do udzielenia wszelkiego rodzaju zgód i akceptacji warunków. Jedną z nich jest zgoda na przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania, czyli po spłacie naszego kredytu (przeważnie taka zgoda jest ustalana na dodatkowe pięć lat). Zgodnie z treścią artykułu zgodę możemy w każdym czasie odwołać. Zatem może się pojawić pytanie, co może być trudnego w odwołaniu zgody, które jest jednoznaczne z usunięciem niekorzystnych wpisów? W tym momencie pojawia się, bowiem wyjątek od tej reguły w postaci regulacji zawartej w dalszych przepisach–

 

Ust3. „Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło, co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody”.

 

W prostych słowach chodzi o to, że w momencie, kiedy poślizg w spłacie naszego kredytu wyniesie więcej niż 60 dni a oprócz tego bank poinformuje nas o zamiarze przetwarzania naszych danych bez naszej zgody to musimy się liczyć z tym, że niekorzystne informacje o naszym kredycie mogą figurować w bazie BIK nawet przez 5 lat licząc od chwili spłaty naszego zobowiązania. W tym momencie, jeżeli złożymy odwołanie naszej zgody o możliwości przetwarzania danych, które nas dotyczą to możemy się spotkać z negatywną odpowiedzią banku.

 

skuteczne_czyszczenie_BIK.thumb.jpg.d6cf

Czy wobec tego nie mam żadnych szans na czyszczenie BIK?

 

Nie zawsze stoimy na straconej pozycji. Niekiedy, bowiem mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które nie są jednoznaczne od strony formalnej lub wynikają z okoliczności, na które nie mieliśmy realnego wpływu.

 

Pierwsza grupa to przypadki „braku informacji o zamiarze przetwarzania danych bez zgody klienta”. Bardzo często zdarza się, bowiem tak, że banki informacje o tym wysyłają w formie listu zwykłego. W drodze do adresata takie wiadomości często giną, nie docierają do właściwej osoby itd. W tym momencie otwiera się pole do negocjacji z bankiem w zakresie niedopełnienia przez niego ustawowego obowiązku.  W tym przypadku wynik negocjacji nie jest pewny i czasami warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej (oczywiście kalkulując wcześniej wszystkie koszty i spodziewane zyski).

 

W drugiej grupie możemy zawrzeć takie sytuacje, gdy dane w BIK u zostały wprowadzone w sposób omyłkowy lub błędny. W takich okolicznościach bank nie powinien stawiać żadnych przeszkód, aby zostały one usunięte.

 

Prócz tego mogą wystąpić problemy z ilością zapytań kredytowych (musimy mieć świadomość, że każde zapytanie zmniejsza naszą punktację kredytową tzw. scoring o około kilkanaście punktów). Każdy nasz wniosek kredytowy łączy się z wysłaniem zapytania do BIKu i sprawdzeniem naszej historii kredytowej, na takie sprawdzenie oczywiście musimy wyrazić pisemną zgodę. Taki problem jest niekiedy spotykany w biurach doradztwa finansowego gdzie doradca szukając dla klienta kredytu wysyła zapytanie do kilkunastu banków bez jego zgody nie bacząc na negatywne tego skutki w postaci obniżenia zdolności kredytowej. Jeżeli miało to miejsce również w naszym przypadku to bez zastanowienia powinniśmy kierować  odpowiednie pisma do banku o usunięcie nadmiaru zapytań kredytowych.

 

Reasumując czyszczenie BIK jest oczywiście możliwe, ale warto zwrócić uwagę na to, że wygląda nieco inaczej niż przedstawiają to w swoim przekazie „profesjonalne firmy od czyszczenia”. W przeważającej liczbie przypadków większość z nas powinna sobie poradzić z przesłaniem do banku/SKOKu informacji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych. Prawdą jest jednak również to, że w skomplikowanych przypadkach pomoc doświadczonego prawnika jest nieodzowna. 


Sign in to follow this  
Followers 0


1 Comment

Posted

Chcesz wiedzieć czy można samemu wyczyścić BIK? Lub czy pomimo negatywnych wpisów w BIK można otrzymać pożyczkę?
Skorzystaj z naszego BEZPŁATNEGO poradnika, a dowiesz się:
- Jak wyczyścić BIK samemu ?
- Jak wygląda czyszczenie BIK ?
- Jak otrzymać pożyczkę będąc w BIK ?
- Jak krok po kroku założyć konto w BIK ?
Otrzymasz także darmowe wzory dokumentów przydatnych przy usuwaniu wpisów w BIK.
Poradnik znajdziesz pod adresem: https://poradnik-bik.pl

Share this comment


Link to comment
Share on other sites
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.