Sign in to follow this  
Followers 0

Wniosek o upadłość konsumencka

2 posts in this topic

Posted

Czy ktoś tutaj może mi doradzić w jaki sposób wypełnić wniosek o upadlość konsumencka i co powinno się w tym wniosku znaleźć? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Na tej stronie jest opisane jak wyglada cały proces oraz jak powinno się wypełnić wniosek o upadłość:

https://upadlosc-konsumencka.biz.pl/proces/

Najważniejsze elementy jakie ma zawierać wniosek:

oznaczenie konsumenta (imię, nazwisko, numer PESEL,adres zamieszkania),
aktualny i pełny wykaz majątku konsumenta wraz z szacunkową wyceną jego wartości,
wykaz miejsc, w których aktualnie znajduje się majątek konsumenta (dokładne adresy),
wykaz wierzycieli wraz z ich adresami oraz wielkością wierzytelności wobec każdego z nich i terminami zapłaty,
wykaz wierzytelności spornych, o ile są (mowa o wierzytelnościach uznawanych przez wnioskodawcę za nienależne),
listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku konsumenta (wraz z datami ich ustanowienia),
wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku o upadłość,
oświadczenie o niezachodzeniu negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości,
własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0